Welcome, Guest Login|Sign Out

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/tinh-dep-nhu-mo-dao-phi-duong-quach.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=eUOJiAcM2Ckendofvid
[starttext] Tình Đẹp Như Mơ - Đào Phi Dương & Quách Tuấn Du

Scott có add thêm riêng giọng hát của Đào Phi Dương & Quách Tuấn Du để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tinh Dep Nhu Mo - Dao Phi Duong & Quach Tuan Du

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/voi-va-yeu-nhau-voi-va-roi-luong-bich.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=JWunZCl_uvwendofvid
[starttext] Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời - Lương Bích Hữu & Ngô Kiến Huy

Scott có add thêm riêng giọng hát của Lương Bích Hữu & Ngô Kiến Huy để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Voi Va Yeu Nhau Voi Va Roi - Luong Bich Huu & Ngo Kien Huy

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/co-kiep-sau-khong-dan-truong-luong-bich.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=4EJSnnP3rfkendofvid
[starttext] Có Kiếp Sau Không - Đan Trường & Lương Bích Hữu

Scott có add thêm riêng giọng hát của Đan Trường & Lương Bích Hữu để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Co Kiep Sau Khong - Dan Truong & Luong Bich Huu

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/sau-tim-thiep-hong-le-quyen-quang-le.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=PaDqX64Q_v4endofvid
[starttext] Sầu Tím Thiệp Hồng - Quang Lê & Lệ Quyên

Scott có add thêm riêng giọng hát của Quang Lê & Lệ Quyên để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Sau Tim Thiep Hong - Le Quyen & Quang Le

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/thuong-mai-mot-cuoc-tinh-luu-anh-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=HPxRz_uNTkgendofvid
[starttext] Thương Mãi Một Cuộc Tình - Lưu Ánh Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Thuong Mai Mot Cuoc Tinh - Luu Anh Loan

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/tinh-me-bao-la-luu-anh-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=c20Zir3PVUkendofvid
[starttext] Tình Mẹ Bao La - Lưu Ánh Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tinh Me Bao La - Luu Anh Loan

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/dieu-buon-dem-trang-luu-anh-loan.html[/postlink] [starttext]
   
 Điệu Buồn Đêm Trăng - Lưu Ánh Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Dieu Buon Dem Trang - Luu Anh Loan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/niem-hy-vong-sai-lam-khanh-phuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=mEn5B1Or9LUendofvid
[starttext] Niềm Hy Vọng Sai Lầm - Khánh Phương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Niem Hy Vong Sai Lam - Khanh Phuong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/09/muon-quen-mot-nguoi-hay-yeu-mot-nguoi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=fduD4UBD3z4endofvid
[starttext] Muốn Quên Một Người Hãy Yêu Một Người - Khánh Trung

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Muon Quen Mot Nguoi Hay Yeu Mot Nguoi - Khanh Trung

Facebook Badge