Welcome, Guest Login|Sign Out

5
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/anh-mat-dua-tinh-minh-tri-viet-thi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=gdnENfbXG64endofvid
[starttext] Ánh Mắt Đưa Tình - Minh Trí & Việt Thi

Scott có add thêm riêng giọng hát của Minh Trí & Việt Thi để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Anh Mat Dua Tinh - Minh Tri & Viet Thi

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/con-gai-doi-muoi-quoc-hung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Uo2fkqodiDYendofvid
[starttext] Con Gái Đôi Mươi - Quốc Hùng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Con Gai Doi Muoi - Quoc Hung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/loi-ru-cho-con-tran-thu-ha.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=pc3Z4nB2vvoendofvid
[starttext] Lời Ru Cho Con - Trần Thu Hà (Hà Trần)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Loi Ru Cho Con - Tran Thu Ha

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/khoai-lang-miet-vuon-cam-ly.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=oBwi_zUVuu4endofvid
[starttext] Khoai Lang Miệt Vườn - Cẩm Ly

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Khoai Lang Miet Vuon - Cam Ly

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/tieng-vi-cam-nhat-kim-anh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=_blOdCSRWeEendofvid
[starttext] Tiếng Vĩ Cầm - Nhật Kim Anh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tieng Vi Cam - Nhat Kim Anh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/vai-chinh-vai-phu-tu-quyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Zorkz1Phdakendofvid
[starttext] Vai Chính Vai Phụ - Tú Quyên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Vai Chinh Vai Phu - Tu Quyen

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/tai-sao-2-trinh-lam.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=H88-pAig3wcendofvid
[starttext] Tại Sao 2 - Trịnh Lam

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tai Sao 2 - Trinh Lam

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/nguoi-tinh-khong-den-ha-vy.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=MWeMk2uzg1Eendofvid
[starttext] Người Tình Không Đến - Hạ Vy

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nguoi Tinh Khong Den - Ha Vy

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/08/mua-buon-nhu-quynh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=8I0MAApmrRUendofvid
[starttext] Mưa Buồn - Như Quỳnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Mua Buon - Nhu Quynh

Facebook Badge