Welcome, Guest Login|Sign Out

5
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/05/em-van-con-yeu-leu-phuong-anh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=hWEwrVjASLkendofvid
[starttext] Em Vẫn Còn Yêu - Lều Phương Anh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Em Van Con Yeu - Leu Phuong Anh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/05/vi-em-yeu-anh-nguyen-hong-nhung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=S46xM5ZMp-8endofvid
[starttext] Vì Em Yêu Anh - Nguyễn Hồng Nhung

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Vi Em Yeu Anh - Nguyen Hong Nhung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/05/khoc-tham-cam-ly.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ar5f3Je2pIYendofvid
[starttext] Khóc Thầm - Cẩm Ly

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Khoc Tham - Cam Ly

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/05/nuoc-mat-tran-tuan-luong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Exinp5Q3xFEendofvid
[starttext] Nước Mắt - Trần Tuấn Lương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nuoc Mat - Tran Tuan Luong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/04/yeu-khong-nghi-phep-isaac-365-daband.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=oDQ4IJIywYUendofvid
[starttext] Yêu Không Nghỉ Phép - Isaac (365 Daband) ft Only C ft DJ Gin

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Yeu Khong Nghi Phep - Isaac (365 Daband) & Only C & DJ Gin

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/04/tat-den-isaac-365-daband-only-c.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=MFDswdRdS9kendofvid
[starttext] Tắt Đèn - Isaac (365 Daband) ft. Only C

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tat Den - Isaac (365 Daband) & Only C

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/04/stop-loving-you-vi-ai-vi-anh-dong-nhi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=AWKmNPZxCegendofvid
[starttext] Stop Loving You (Vì Ai? Vì Anh!) - Đông Nhi

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Stop Loving You (Vi Ai? Vi Anh!) - Dong Nhi

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/04/vet-thuong-trong-em-mi-jun.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ugUacpipSGIendofvid
[starttext] Vết Thương Trong Em – Mi Jun

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Vet Thuong Trong Em - Mi Jun

3
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2015/04/ben-em-la-bien-rong-le-quyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=zzfmoU7O-9Qendofvid
[starttext] Bên Em Là Biển Rộng - Lệ Quyên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Ben Em La Bien Rong - Le Quyen

Facebook Badge