Welcome, Guest Login|Sign Out

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/di-vang-minh-tuyet-bang-kieu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=FV6SiDJq1ugendofvid
[starttext] Dĩ Vãng (Paris By Night 92) - Bằng Kiều & Minh Tuyết

Scott có add thêm riêng giọng hát của Bằng Kiều & Minh Tuyết để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Di Vang - Minh Tuyet & Bang Kieu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/chiec-xe-nai-pham-thanh-thao.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=PGFnEmlzaKMendofvid
[starttext] Chiếc Xe Nai - Phạm Thanh Thảo

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Chiec Xe Nai - Pham Thanh Thao

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/vong-hoa-dang-me-giong-nu.html[/postlink] [starttext] Vòng Hoa Dâng Mẹ

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Vong Hoa Dang Me - Giong Nu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/oi-mua-dong-le-anh-quan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=5BJ6ihMM-fAendofvid
[starttext] Ôi Mùa Đông - Lê Anh Quân

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Oi Mua Dong - Le Anh Quan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/mua-dong-ve-chua-em-dang-luan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=wxVz4tl6Kc0endofvid
[starttext] Mùa Đông Về Chưa Em - Đặng Thế Luân (Asia DVD: Niềm Vui Mùa Giáng Sinh)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Mua Dong Ve Chua Em - Dang The Luan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/mua-dong-sap-den-lam-nhat-tien.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=z4vfq0BqYfQendofvid
[starttext] Mùa Đông Sắp Đến - Lâm Nhật Tiến (Asia DVD: Niềm Vui Mùa Giáng Sinh)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Mua Dong Sap Den - Lam Nhat Tien

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/hai-mua-noel-bang-tam.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=rxKsw3bhTNMendofvid
[starttext] Hai Mùa Noel - Băng Tâm

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Hai Mua Noel - Bang Tam

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/feliz-navidad-thuy-huong-cardin-nguyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=SAogke-lqA0endofvid
[starttext] Feliz Navidad - Thùy Hương & Cardin Nguyễn

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Feliz Navidad - Thuy Huong & Cardin Nguyen

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/12/neu-co-biet-truoc-maya.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=RpyxV_wngW0endofvid
[starttext] Nếu Có Biết Trước - Maya

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Neu Co Biet Truoc - Maya

Facebook Badge