Welcome, Guest Login|Sign Out

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/lien-khuc-vong-tay-nao-cho-em-vi-trong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=jS3HjHNCAtAendofvid
[starttext] Liên Khúc: Vòng Tay Nào Cho Em & Vì Trong Nghịch Cảnh - Trường Vũ & Mai Thiên Vân

Scott có add thêm riêng giọng hát của Trường Vũ & Mai Thiên Vân để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Lien Khuc: Vong Tay Nao Cho Em & Vi Trong Ngich Canh - Truong Vu & Mai Thien Van

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/duong-tinh-doi-nga-giang-tien-duong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Ey04wHbTAwUendofvid
[starttext] Đường Tình Đôi Ngã - Giáng Tiên & Dương Ngọc Thái

Scott có add thêm riêng giọng hát của Giáng Tiên & Dương Ngọc Thái để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Duong Tinh Doi Nga - Giang Tien & Duong Ngoc Thai

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/phut-dau-tien-nguyen-le-quynh-dung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=2ULPAaDe1dEendofvid
[starttext] Phút Đầu Tiên - Nguyên Lê & Quỳnh Dung

Scott có add thêm riêng giọng hát của Nguyên Lê & Quỳnh Dung để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Phut Dau Tien - Nguyen Le & Quynh Dung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/manh-tim-sau-hoang-chau.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=OCQNol2TF3Eendofvid
[starttext] Mảnh Tim Sầu - Hoàng Châu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Manh Tim Sau - Hoang Chau

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/duoc-tin-em-lay-chong-quang-le.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=OuuqllXsD-Mendofvid
[starttext] Được Tin Em Lấy Chồng - Quang Lê

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Duoc Tin Em Lay Chong - Quang Le

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/dung-trach-sao-sang-song-ha-phuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=d4amg_hn_Mcendofvid
[starttext] Đừng Trách Sáo Sang Sông_(st Hồng Xương Long) - Hà Phương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Dung Trach Sao Sang Song - Ha Phuong

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/chuyen-tinh-la-sau-rieng-phi-nhung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Ibra5IJZPZoendofvid
[starttext] Chuyện Tính Lá Sầu Riêng - Phi Nhung

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Chuyen Tinh La Sau Rieng - Phi Nhung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/yeu-la-chet-trong-long-quang-dung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=OJyORaPRnzEendofvid
[starttext] Yêu Là Chết Trong Lòng - Quang Dũng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Yeu La Chet Trong Long - Quang Dung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com.au/2014/10/vo-mong-mai-tuan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=k6wp6rt1MGIendofvid
[starttext] Vỡ Mộng (st Hồng Xương Long) Mai Tuấn

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Vo Mong - Mai Tuan

Facebook Badge